Ogłoszenia w sprawach sądowych

Sygn. akt I Ns 286/15

                                                                                OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wolsztynie w sprawie I Ns 286/15 z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Wolsztyńskiego o zasiedzenie nieruchomości w postaci działek o nr 1102 ( pow. 0.51.00 ha ) i 1104 ( pow. 2.09.58 ha ) położonych w Obrze, gm. Wolsztyn, dla których prowadzona była dawna księga Obra wykaz 356 z wpisanym właścicielem Szkoła Ewangelicka w Nowej Obrze - wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 ( trzech ) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie - jeżeli zostanie ono udowolnione - na rzecz Skarbu Państwa.

                                                                                                Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                      Andrzej Milczyński