Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych - wpisy, opłaty koszty sądowe, grzywna

18 1010 0055 1303 0050 3500 0000

SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"


Mikrorachunki przypisane do poszczególnych wydziałów orzeczniczych sądu:


I Wydział Cywilny

18 1010 0055 1303 0050 3500 0000

SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"

 

II Wydział Karny

61 10100055 1303 0050 3500 0002

SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

34 1010 0055 1303 0050 3500 0003

SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

07 1010 0055 1303 0050 3500 0004

SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"

 

Konto sum na zlecenie - zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków

83  1010 1469 0081 7813 9800 0000

SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu : "PL"

 

Konta sum depozytowych - poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów - prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań:

SWIFT: GOSKPLPW

IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"

KONTO W WALUCIE PLN :

68 1130 1017 0021 1000 2390 0004

KONTO W WALUCIE EURO:

25 1130 1017 0021 1000 2390 0002

KONTO W WALUCIE USD :

41 1130 1017 0021 1000 2390 0005

KONTO W WALUCIE CHF:

52 1130 1017 0021 1000 2390 0001

KONTO W WALUCIE GBP:

95 1130 1017 0021 1000 2390 0003

 

Od dnia 1 stycznia 2015 roku nie ma możliwości wpłat sum depozytowych w kasie sądu.

 


 


Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2016-12-07
Publikacja w dniu:
2016-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2016-12-07
Publikacja w dniu:
2016-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2016-12-07
Publikacja w dniu:
2016-12-07
Opis zmiany:
b/d