Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie I Ns 398/16

                                            OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Sąd Rejonowy w Wolsztynie, Wydział I Cywilny, na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożony został wykaz inwentarza po zmarłej Annie Mielniczek, PESEL 16072701808, ostatnio zamieszkałej Rudno 14 a zmarłej 18. 01. 2016 r.

                                                                             POUCZENIE

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

2. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub będącą zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

3. Osoby wymienione w pkt. 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiory zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                                               Sędzia

                                                                                                    Andrzej Wojtkowiak 

                                       

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie I Ns 398/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2017-05-26
Publikacja w dniu:
2017-05-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2017-05-26
Publikacja w dniu:
2017-05-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2017-05-26
Publikacja w dniu:
2017-05-26
Opis zmiany:
b/d