Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie I Ns 48/17

                                                          OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Sąd Rejonowy w Wolsztynie, Wydział I Cywilny, na podstawie art. 636³ § 3 k.p.c w zw. z art. 638 ¹ k.p.c., zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożony został wykaz inwentarza po zmarłym Janie Antonim Szukalskim, PESEL 48061209352, ostatnio zamieszkałym w Obrze przy ul. Kanałowej 1 a zmarłym 09.01.2017 r.

                                                                                                   POUCZENIE

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

2. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub będąca zapisobiorcą, albo  wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

3. Osoby wymienione w pkt. 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do  spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                                                 SSR Andrzej Milczyński

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie I Ns 48/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d