Ogłoszenie postanowienia w sprawie I Ns 23/17

Sygnatura akt I Ns 23/17

                                                  POSTANOWIENIE

                                                                                                             Wolsztyn, dnia 2018-03-27

Sąd Rejonowy w Wolsztynie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący  SSR Andrzej Wojtkowiak

Protokolant   st. sekr. sąd. Barbara Rozynek

po rozpoznaniu w dniu 2018-03-27 w Wolsztynie

na rozprawie

sprawy z wniosku Tomasza Hajduka, Heleny Hajduk

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

POSTANAWIA:

1. tytułem wykonania zobowiązania określonego w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Wolsztynie PO1E/00043483/5 w postaci hipoteki w wysokości 4300 zł. - waluta z lat 1931-1932 - ustanowionej na rzecz Ryszarda Blooma - zezwolić wnioskodawcom na złożenie do depozytu sądowego - na rachunek depozytowy Ministerstwa Finansów - kwoty 1 zł;

2. kwota 1 zł ma być wydana Ryszardowi Bloomowi lub jego następcom prawnym pod warunkiem wykazania następstwa prawnego;

3. zarządzić ogłoszenie orzeczenia w budynku sądowym, w lokalu Gminy Przemęt oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wolsztynie;

4. zasądzić od wnioskodawców na rzecz kuratora dla nieznanego wierzyciela adw. Marcina Sewohla 147,60 zł. tytułem wynagrodzenia.

                                                               SSR Andrzej Wojtkowiak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie postanowienia w sprawie I Ns 23/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d