Ogłoszenie w sprawie I Ns 379/17 o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 379/17


Sąd Rejonowy w Wolsztynie, Wydział I Cywilny, na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. zawiadamia, że tutejszy Sąd wydał w dniu 15. 02. 2018 r. ( sygn. I Ns 379/17 ) postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym Edmundzie Krawczyku, PESEL 35111603017, ostatnio zamieszkałym w Wolsztynie przy ul. Słowackiego 15/24 a zmarłym 23. 03. 2011 r.

                                                                        POUCZENIE

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                         SSR Andrzej Milczyński

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 379/17 o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
b/d