ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ OD 1.07.2018 R WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ OD 1.07.2018 R WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 roku

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 roku wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew ( wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej. Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego ( składajacego się z 14 cyfr arabskich), odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl

UWAGA:papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

• nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;

• nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

• dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne ( wyjątek   będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową, najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektroniucznej.E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawione do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

• na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

Portal e-Płatności, niezaleznie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych. Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu.

 

 

Rejestr zmian dla: ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ OD 1.07.2018 R WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Mielniczak
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d